Friluftslivet og folkehelsen

I et åpent brev til miljøvernministeren, spør friluftslivorganisasjonene i Norge når det skal komme en større satsing på friluftsliv, som virkelig monner.

Sist oppdatert 3. juni 2013 kl 16.38
Friluftsliv er den aktiviteten flest inaktive kunne tenke seg å begynne med. Foto: Ida Eri Sørbye
Friluftsliv er den aktiviteten flest inaktive kunne tenke seg å begynne med. Foto: Ida Eri Sørbye

Lasse Heimdal i Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) etterspør klar handling fra Bård Vegard Solhjell, i et åpent brev undertegnet alle de store friluftslivorganisasjonene i Norge.

Regjeringen har akkurat lagt frem Folkehelsemeldingen, der det fremheves at inaktivitet skaper store utfordringer, både for samfunnet og enkeltpersoner. Samtidig viser både Folkehelsemeldingen og andre forskningsrapporter hvor mye det er å spare på å holde folk friske. Heimdal legger vekt på at friluftsliv har et spesielt fortrinn i å fremme fysisk aktivitet fordi det er den aller mest ønskede aktivitet blant lite aktive. Friluftsliv er i tillegg rimelig og kan utøves over hele landet året rundt. Departementet har i tillegg i mange anledninger uttalt at å fremme naturens bruk er å fremme naturens vern.

Hva er det dere mener Bård Vegard Solhjell må gjøre for friluftslivet?
– Friluftsliv er klart det beste virkemiddelet for å få folk ut i aktivitet. Der har vi støtte i Folkehelsemeldingen som Jonas Gahr Støre la frem for noen uker siden. Miljøverndepartementet og Bård Vegard Solhjell har fått ansvaret for friluftslivsatsingen. Her er det mange gode planer, men nå er det på tide med handling. Nå brukes knappe tre prosent av ressursene i departementet på å få mennesker ut i naturen. Det vi trenger er flere midler til friluftsorganisasjonene. Før forrige budsjett hostet de opp 100 millioner til skogvern, det ville vært en drøm om de gjorde det samme med friluftslivet. Det ville være et tydelig signal om at de satser på alle de som er ute, ikke bare de som er ute med et startnummer på brystet. 

Hvorfor blir ikke friluftsorganisasjonene hørt?
– Friluftsfolket har alltid vært lite kravstore, de liker det enkle. Men her er det ikke snakk om å betale for voksne menneskers fritidsinteresser, men å investere i folkehelse. Dette er ikke å bruke penger, der er å spare penger i helsebudsjettet. Nettopp fordi det å forebygge er så mye billigere enn å reparere. Forskning viser at friluftsliv og helsestudio er de aktivitetene som øker mest, og der er jo friluftsliv absolutt billigst, det du trenger er egentlig et par gode sko. Jeg ville tro at det å satse på forebygging gjennom friluftsliv gir bedre avkastning enn oljefondet.

Les hele brevet i Dagsavisen.

Publisert 3. juni 2013 kl 16.38
Sist oppdatert 3. juni 2013 kl 16.38
annonse
Relaterte artikler
annonse

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo | Tlf: 21 95 14 20

Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Nyhetssjef: David Andresen Vesteng  | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen | Daglig leder: Anne Julie Saue