Per Hanasand er styreleder i Den Norske Turistforening

Friluftslivet har en helt sentral plass i livene våre. Når nordmenn blir bedt om å si hvilken aktivitet de setter størst pris på, svarer et stort flertall at det er å være på tur. 

Annonse

Til alle som skal gå til stemmeurnene i sitt lokalmiljø denne høsten, har vi i DNT derfor en enkel oppfordring: Det er mange viktige saker i lokalvalgkampen – men stem også med friluftshjertet! For mange av de sakene som har størst betydning for friluftslivet bestemmes lokalt.  

Det handler om å ta vare på nærnaturen gjennom en markagrense eller fjellgrense, og en aktiv arealpolitikk som hindrer at de nære naturområdene bygges ned bit for bit. 

Det handler om å sørge for at det tas hensyn til natur og friluftsliv når eventuell vind- og vannkraftprosjekter vurderes i kommunes områder. 

Det handler om å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer. Målet for alle landets kommuner bør være at ingen skal bo mer enn 500 meter fra nærmeste tursti som er merket og skiltet.

Det handler om å satse på friluftsliv i kommunens skoler og barnehager. Alle barn og unge må få en smakebit av friluftslivet og bli kjent med turmulighetene lokalt. Skoler og barnehager bør også ta i bruk naturen som læringsarena. 

Det handler om å ha et tilbud om gratis utlån av aktivitetsutstyr, slik at alle har tilgang på utstyr og kan delta i friluftsaktiviteter, uansett økonomi.  

Det handler om å ta vare på trivsel og stillhet i naturen, for eksempel gjennom lokale begrensninger på motorisert ferdsel og fart langs kysten.

LES OGSÅ: Hemsedal: – Veldig synd hvis Totteskogen ødelegges

Det handler om å støtte økonomisk opp om de frivillige friluftslivsorganisasjoner og de tusenvis av frivillige som hvert år legger ned en enorm innsats for at enda flere skal få oppleve gleden ved å være ute. 

Godt valg!

 

Som abonnent på et av Fri Flyts magasiner får digital tilgang på alle plussartikler. Se for eksempel: