Istiden – voldsomme naturkrefter

Når vi ser utover Rondane, er en av de første tankene som slår oss, at det må være de mange kjegleformede, avrundede toppene som har gitt fjellpartiet navn. Men navnet har ikke sin opprinnelse i formenpå fjelltoppene. Vann og elver har fra gammelt av blitt navnsatt først, senere fikk toppene navn.