Kvitskriuprestin

Kvitskriuprestin er et merkelig fenomen av jord- og steinsøyler. Dette er helt spesielle formasjoner som absolutt er verdt et besøk. Jordpyramidene, sammen med et område både ovenfor og på nedsiden, er vernet etter naturvernloven. Vernet ble gjort ved kongelig resolusjon i 1977 for å sikre en forekomst av velutviklede jordpyramider som er meget sjeldne i Nord-Europa.