Utvandringen til Amerika

I dag setter turismen sitt preg på stedet, mens seterdriften dominerte i tidligere tider. Det var lange og harde dager i kampen for å brødfø seg og familien, og på midten av 1800-tallet var det ekstra trange tider.