Høvringen er et lite fjellområde i Sel i Gudbrandsdalen. Et omfattende nett med DNT-stier fører deg inn i Rondane. Her kan fjellvandrere finne ro og naturopplevelser. Terrenget spenner fra fjellskog og rolige flyer til luftige rygger og topper. 

Fra Høvringen går det blant annet DNT-stier til Grimsdalshytta, Haverdalseter, Dørålseter, Rondvassbu, Peer Gynthyttaog Mysuseter. Turene til Grimsdalshytta, Haverdalseter og Dørålseter er lange og skjer på første etappe på felles strekning fra Høvringen.