Jakt i tidligere tider

Den vesle elva mellom Langtjern og Kvannslådalsåa har fått navnet Mjølrakkåa etter mjølrakken, som er et lokalt navn på fjellreven.