Høvringen er et lite fjellområde i Sel i Gudbrandsdalen. Et omfattende nett med DNT-stier fører deg inn i Rondane. Her kan fjellvandrere finne ro og naturopplevelser.

Terrenget spenner fra fjellskog og rolige flyer til luftige rygger og topper.