Storsmeden – et majestetisk fjell

Storsmeden (2016 moh.) er ikke blant de lettest tilgjengelige toppene i Rondane. Turen er krevende og følger ikke merket sti mesteparten av turen. Den mest brukte traseen til Storsmeden går gjennom Kaldbekkbotnen, hvor det ligger fangstgraver for villrein. Fangstfolk har levd i Rondane siden steinalderen, og villreinen har vært et viktig byttedyr.