Over Vinjeronden til Rondslottet

Mysuseter er en naturlig innfallsport for tur til Rondslottet(2178 moh.). Fra Mysuseter Fjellstue går det sti inn til DNT-hytta Rondvassbu, som ligger ved foten av Vinjeronden og Rondslottet.