Til Rondslottet over Vinjeronden

Til Rondslottet (2178 moh.) er Mysuseter en naturlig innfallsport for tur. Fra Mysuseter Fjellstue går det sti inn til DNT-hytta Rondvassbu, som ligger ved foten av Vinjeronden og Rondslottet.