Rondane – Norges første nasjonalpark

Rondane har lenge vært et kjent fjellområde i folks bevissthet og en inspirasjonskilde for kunstnere og forfattere. Turister søkte tidligtil området, og vitenskapsmenn foretok viktige undersøkelser. Naturkvalitetene i området ble mer og mer kjent, og etter hvert vokste det fram et ønske om å verne Rondane.