Dørålen – et vakkert dalføre

For å komme inn til Dørålseter tar vi en liten tur innom Østerdalen. I Dørålen er vi i Dovre kommune i Gudbrandsdalen. Ved Blæsterdalen i glissen furuskog starter en grusvei inn til Dørålseter. Etter hvert overtar den hardføre fjellbjørkeskogen, og små vann ligger idyllisk i landskapet.