– I dag skal alle ha dittenkort eller dattenkort, sertifikater og påbygging, og ingen tør å nærme seg et fjell med mindre de er kurset oppadvegger og nedadvegger. 

Stein P. Aasheim snakker fort, og skjenker rosévin i svære rødvinsglass.