Erik Enitch, for den som ikke kjenner han, er en slags edderkopp innen norsk fjellsport. Det er mange som gjennom årene har lent seg på hans kunnskap og erfaringer ved valg av ekspedisjons- og turutstyr. I disse dager er han aktuell med boka Alene i fjellet.Gjennom sentrale posisjoner over flere titalls år i Skandinavisk Høyfjellsutsyr og Vertikal i Hemsedal, har han opparbeidet et kontaktnett og en omgangskrets som omfatter mange av dem som har bidratt til å forme dagens friluftskultur.

Parallelt med salg og import for å dekke andres utflukter har Erik selv vært høyt og lavt i fjellet. Erik er en ihuga og genuin fjellmann, i et bredt utvalg av begrepets betydninger.  Nå har han altså samlet et knippe av disse turene, til sammen 35, mellom to stive permer.