«Tenk å leve i et sånt land. Jo mer jeg finner her ute, jo mer vet jeg at det er å finne»

                                                                                              Lars, Midt-Norge, ut å stjæle hester i Hemmelige Norge