Noen av bøkene har Lars Monsen ført i pennen, andre ganger med medforfattere. Men naturopplevelsene er ubestridt gjennomgående i de 19 bøkene han har vært involvert i.

– I polarlitteratur skildres ofte det store intet og en selv, mens med Lars Monsen blir det annerledes. Det store møtet med seg selv er ikke hans greie. Han er mer opptatt av hvilken hakkespett han hører og ferdes i områder der han kan vende oppmerksomheten utenfor seg selv, sier Guri Fjeldberg.