Teresie Hommersand (31) sykler solo fra Sør-Afrika til Nordkapp. Etter å ha bodd seks år i Cape Town tok hun sykkelen fast istedenfor å fly på grunn av klimaendringene og et ønske om å redusere klimagassutslippet sitt. Hun har nå syklet 21.000 kilometer gjennom 21 land på nesten tre år. Underveis har hun delt reisebrev med oss, som vi har kastes oss over. Nå har hun ankommet norsk jord, og fortsetter ferden videre mot målet, Nordkapp. Her forteller hun om hvordan hun opplevde Covid-19-restriksjonene fra sykkelsetet. 

De første dagane med Covid 19-restriksjoner var bare digg. Jeg var i Østerrike og hadde veien for meg selv.