Jeg velger meg ut en strekning jeg har vært nysgjerrig på i flere år: Pilgrimsleden gjennom Østfold, eller Viken.

Borgleden starter ved Holtet ved svenskegrensa sør for Halden. Turen på drøyt to hundre kilometer tar fire hele dager. Under ett er den overraskende kupert og ujevn, veldig kronglete og generelt lite egnet for sykkel. Mye krefter brukes på å trille og skyve sykkelen, stedvis også løfte og bære den.