Å gå på skøyter er en friluftsaktivitet som har lange tradisjoner i land som Sverige, Finland og Nederland. 

De siste fem-seks årene har interessen for turskøyter har fått en oppblomstring, også i Norge.