Selv om målet var sjøis, ble stålisen i Sandvika passert i stillhet.

Jeg vokste opp på Nøtterøy, og har dermed et religiøst forhold til svabergene her.