Etter grundig sjekk av istykkelse og kvalitet er dagen i gang. Vakre iskrystaller har vokst frem på stålisen på Flyvatnet i Veste-Slidre i Valdres. 

Isen la seg bare noen få dager før turen, men var allerede tjukk nok til at den var farbar for oss, og hadde god bæreevne.