Under krigen var Flyktningruta fluktvei for opptil 40.000 nordmenn på Østlandet som flyktet over grensa til det nøytrale Sverige. 

I dag er det historisk vandrerute, med start fra Skullerudstua i Oslo til svenskegrensa ved Eidskog.