I Norge var skøyter tidligere noe du forbant med hockeyspillere eller rundbane, og noe de færrreste drev med på islagte vann. Dette er nå i ferd med å endres, delvis på grunn av snøfattige vintre, som gjør at skøyter er blitt mer aktuell som vinteraktivitet.

Særlig gjelder dette i lavereliggende områder på Østlandet, der skisesongene har blitt dårligere og mer ustabile de siste årene. Snø smelter mye lettere enn is – har det i de snøfattige vintrene ofte vært gode isforhold.