I Norge var skøyter tidligere noe du forbant med hockeyspillere og en aktivitet noen få drev med på forvinteren.

Dette er nå i ferd med å endres, delvis på grunn av klimaendringene som gjør at skøyting blir en mer aktuell som vinteraktivitet.

Annonse

Særlig gjelder dette i lavereliggende områder på Østlandet, der skisesongene har blitt dårligere og mer ustabile de siste årene.

I milde vintre har det vært lite snø på Østlandet, men fordi snø smelter mye lettere enn is – har det i de snøfattige vintrene ofte vært gode isforhold.

I Sverige har turskøyting lenge vært populært. 

For å nyte isturene fullt ut, må du være trygg på det du driver med. På samme måte som du tar forholdsregler og tenker sikkerhet på turer i fjellet, må du også gjøre visse forberedelser før skøyteturen.

Her er de beste tipsene til hvordan du får trygge turer på isen:

SKAFF DEG ISERFARING
Følg nøye med på isleggingen. Når isen nærmer seg 10 centimeter i tykkelse kan du undersøke et område av isen som du så kan bevege deg rundt på.

GÅ FLERE SAMMEN
Gå sammen med venner. Det styrker sikkerheten betraktelig.

EGNE TURSKØYTER
Du må ikke ha spesielle turskøyter til å begynne med, men turskøyter med fjellstøvler eller skistøvler anbefales likevel sterkt. Å gå med løs hel har mange fordeler. Turskøyter er komfortable og stødige, slik at du kan gå lange turer uten å bli særlig sliten. Det er lett å ta av skøytene når man går fra vann til vann.

SKAFF DEG ISSTAVER
Det tradisjonelle sikkerhetutstyret er ispigger rundt halsen, eller festet på sekken. Dette må du alltid ha med! Når du går sammen med andre, er redningsline/kasteline viktig sikkerhetsutstyr.

HVORDAN FINNER DU GOD IS?
Skiforeningen i Oslo har starte et nettverk for turskøytere. Hensikten var å få skaffet informasjon om god is. Israpporter sirkulerer nå mellom medlemmene helt fra sesongen starter i oktober eller november og fram til mars. Gruppas erfaringer så langt er at det er best skøyteis i snøfattige (lavereliggende) strøk – og at det er mange fine muligheter i områdene øst og sør for Oslo.

OL_Lowres5

Her er noen tips til hvor du finner Østlandets beste skøytevann

Lavereliggende områder får generelt mindre snø enn høyereliggende områder, særlig fordi nedbøren oftere kommer som regn.

• Noen gode vann som opplever disse forholdene i løpet av vinteren er Vannsjø i Østfold og Langen og Lyseren i Akershus. 

• Lokalt snøfattige vann eller områder som ligger i snøskygge har ofte god is. Snøen i Østlandets lavereliggende områder faller hovedsakelig med østlige vinder.

Let derfor etter vann som har en ås på østsiden, for den gjør at det oppstår snøskygge vest for åsene. Eksempler på dette er Steinsfjorden (Buskerud) og Lutvann (Oslo).

• Vann der isen legger seg sent på vinteren kan få god is når det er snø på vannene andre steder.

• På vann med stor vanngjennomstrømning legger isen seg sent og ujevnt og kan dermed by på is på andre tider enn andre vann. Vær oppmerksom på at dette er vann som er sikkerhetsmessig krevende, men for skøyteentusiaster framstår de ofte som redningen når det er mye snø på isen andre steder. Det er flere elver som kan gi isforhold og Vannsjø (Østfold) er et eksempel på et slikt vann.

• På sjøisen kan det bli fine forhold, men det er vanskelig å forutsi når denne er bra. Dårligere bæreevne og tidevann gjør at sjøisen en større sikkerhetsmessig utfordring en ferskvannsisen.

• Med disse tipsene bør det være mulig å finne god skøyteis i lavereliggende strøk i det meste av landet under det meste av vinteren. Unntak kan være de snørike nordligere deler av landet, men her kan isen legge seg på grunne fjorder til ulike tider.

• På Vestlandet er det et problem at vintrene er så milde at isen ikke legger seg, men etter kuldeperioder er det muligheter for å finne god skøyteis på mindre tjern og vann i de lavereliggende områdene. I disse områdene smelter ofte nysnøen vekk flere ganger i løpet av vinteren, samtidig som tjernene ligger såpass skjermet at isen får anledning til å legge seg og samtidig vare en stund.

ANBEFALT UTSTYR

Utstyret er viktig både for din egen sikkerhet og for at  turkameratene ikke skal påføres unødvendig risiko, hvis  du trenger hjelp.
• Spesialstaver med ispigg for skøyting (isstaver).
• Rykksekk med hoftebelte og reim under skrittet eller
rundt lårene
• Komplett klesskift i vanntett pose i sekken.
• Ispigger (brodder) med fløyte, rundt halsen
• Redningsline (kasteline)

MER INFORMASJON
Boka «På skøyter i Marka» av Rolf Utgård er til salgs eller mulig å bestille hos bokhandleren eller på nett.

Den har mye bra informasjon for ferske turskøytere.
Skiforeningen i Oslo har israpporter, isvett-regler og informasjon om issikkerhets-kurs på sine nettsider.
Varsom har detaljerte israpporter for hele landet.