Ambisjonen er at alle som bor i byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 meter til et sammenhengende nettverk av ferdselsårer. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) sier det spesielt er barn, unge, personer med nedsatt funksjonsevne og folk med innvandrerbakgrunn som er viktige målgrupper.

LES OGSÅ: Ingen nye løfter

– Friluftsliv bidrar til fine opplevelser, mer fysisk aktivitet, bedre helse og økt naturglede. Svært mange i Norge driver med friluftsliv, og vi vil legge til rette for at enda flere skal gjøre det. Vi har jobbet spesielt med tilrettelegging for folk med innvandrerbakgrunn og folk med nedsatt funksjonsevne. Det bynære friluftslivet skal prioriteres, sier Solhjell.

Regjeringens strategi inneholder ifølge miljøvernministeren en rekke tiltak og målsettinger som er utformet i samarbeid med friluftsorganisasjoner, fylkeskommuner, kommuner og forskningsinstitusjoner.

– Et av strategiens hovedmål er å legge til rette for friluftsliv i nærmiljøet. Terskelen for å komme seg ut må være så lav som mulig. Vi legger hovedvekten på friluftsområder og ferdselsårer i tettbygde strøk. Effekten av disse tiltakene er størst, ettersom åtte av ti bor i byer og tettsteder, sier statsråden. (NTB)