Urørt eller ikke?

STORTINGSVALGET 2013: Hvilket parti er best skikka til å ta vare på naturen som er så viktig for oss?

Sist oppdatert: 4. september 2013 kl 10.03
BERØRT: Norge har svært få uberørte naturområder, selv de fjerneste dalstrøk har stort sett bilvei, noen også hyttefelt, som på dette bildet. Vil vi ha det sånn, eller skal noen områder forbli totalt uberørt av menneskelig aktivitet? Foto: Tore Meirik
BERØRT: Norge har svært få uberørte naturområder, selv de fjerneste dalstrøk har stort sett bilvei, noen også hyttefelt, som på dette bildet. Vil vi ha det sånn, eller skal noen områder forbli totalt uberørt av menneskelig aktivitet? Foto: Tore Meirik
Lesetid: 5 minutter

Nyansene partiene mellom er små i dette spørsmålet, men noen forskjeller og holdninger kan spores bak de rundt formulerte svarene. Frp er opptatt av å legge til rette for friluftsliv for alle, ikke bare folk flest, men også de som krever «universell utforming», som de kaller det, av naturen.

Krf nevner både kiting og topptur i sitt svar, og ser ikke ut til å se noen forskjell på moderne former for friluftsliv og de mer tradisjonelle.

Posisjonspartiene Ap og Sv legger også til viktigheten av at Staten, altså ikke privatpersoner, eier friluftsområder slik at de blir tilgjengelige for alle, og at fri ferdsel i strandsoner fortsatt skal være en rett i Norge. 

LES OGSÅ: Forbudt etter 9/9?
LES OGSÅ: Hvem skal betale redninga?
LES OGSÅ: Dårlig nytt for padlerne

Dagens spørsmål: Hvor viktig er det for ditt parti å sikre mennesker stor tilgang til uberørt, norsk natur, og mulighet til å bedrive aktiviteter i denne naturen?

Fremskrittspartiet (FrP), v. kommunikasjonsrådgiver Lars Joakim Hanssen:

– Fremskrittspartiet ser på friluftsliv først og fremst som noe verdifullt i seg selv, men også som viktig i et folkehelseperspektiv, i forhold til skole og undervisning og reiseliv. Vi tror det er svært viktig å legge til rette for at folk flest har tilgang til norsk natur, blant annet gjennom etablering av turløyper og andre friluftsarenaer. At det legges til rette for gammel og ung, med universell utforming der det er hensiktsmessig, vil være av stor betydning.

Høyre (H), v. politisk rådgiver Mette Tønder:

– Det er svært viktig. Høyre vil understreke friluftslivets betydning som en kilde til livskvalitet, og mener at friluftslivet har en egenverdi i seg selv. Naturopplevelser og friluftsliv utgjør viktige kilder til det gode liv for menneskene. Norge har sterke friluftstradisjoner som bør bevares og videreutvikles. Satsing på friluftsliv er også viktig i det forebyggende helsearbeidet. Å sørge for at flere deltar i friluftslivet, kommer seg ut i frisk luft og får mosjon kan gi betydelige innsparinger når det gjelder senere behandling i det psykiske og somatiske helsevesenet.

Kristelig Folkeparti (Krf), v. partiets rådgiver i Energi- og miljøkomiteen, Christoffer Sahl:

– Allemannsretten er en viktig del av norsk kultur og tradisjon. KrF er veldig opptatt av sikre alle mennesker tilgang til naturen, og stimulere til mer fysisk aktivitet og friluftsliv i hverdagen. Aktivt friluftsliv er en nøkkel til bedre folkehelse, og det gir folk et nærmere forhold til naturen som også gjør det lettere å se verdien av å ta vare på den for fremtidige generasjoner. KrF mener dagens voksengenerasjon må være mer åpen for de unges måte å bruke naturen på. Opplevelsen av naturen er like fin, for noen sikkert bedre, dersom tursekken og nikkersen erstattes av en terrengsykkel, en kite eller randonee-ski.

Senterpartiet (Sp), v. politisk rådgiver Ole Johnny Stavn:

–Det finnes ikke natur i Norge som ikke er berørt av menneskelig aktivitet. Å kunne nytte seg av naturen i form av ulike aktiviteter er også viktig i et folkehelseperspektiv. Senterpartiet mener det lar seg gjøre å kombinere aktivitet og det å nyte natur. 

Venstre (V), v. rådgiver i partiets stortingsgruppe, Camilla Edi Hille:

– Alle skal ha rett til naturopplevelser, til å ferdes fritt og til å høste av naturens overskudd. Venstre ønsker heller ikke at folk skal betale for naturopplevelser. Vi tror bruk av naturen er den sikreste måten å få folk til å bry seg om, og ta vare på naturen.

Arbeiderpartiet (Ap), v. Anne Odden, informasjonsleder, Aps stortingsgruppe:

– Det er svært viktig for Arbeiderpartiet å sikre tilgangen til natur, og muligheter til å bedrive aktiviteter i naturen. Friluftsliv er en viktig del av folkehelsesatsingen. Derfor vil vi bevare allemannsretten, sikre fri ferdsel i strandsonen, fortsette arbeidet med frikjøp av friluftsareal og arbeide sammen med kommunene for å legge til rette for friluftsliv.

Sosialistisk venstreparti (Sv), v. politisk rådgiver Robert Kippe:

– Natur og friluft er nordmenns favoritthobby og er en kilde til livskvalitet, rekreasjon og bedre folkehelse. Den unike naturen i Norge er også viktig for reiselivsnæringen. Derfor har SV prioritert naturvern på linje med reduserte klimagassutslipp og barnehageutbygging. Siden 2005 har vi vernet natur tilsvarende størrelsen til Buskerud og kjøpt over 300 eiendommer for å sikre allemannsretten.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) v. De Grønnes 1. kandidat, Rasmus Hansson:

– For De Grønne er det svært viktig å sikre dagens og fremtidens generasjoner tilgang til norsk natur. Bruk av naturen gir kunnskap, styrker helsa og fører til et sterkere miljøengasjement for mange. Den viktigste forutsetning for ”tilgang” er en norsk natur- og miljøvernpolitikk som sikrer at urørt natur bevares og finnes i alle deler av landet. Det betyr både at natur – ofte små men rike og mangfoldige områder – bevares der folk bor, og at store villmarksområder bevares. Det kan tilrettelegges for bruk uten at belastningen blir for stor ved eksempelvis kanalisering av ferdsel, informasjonsarbeid og økt kunnskap.

Finn alle avstemningene om årets Stortingsvalg her!

Publisert 4. september 2013 kl 10.03
Sist oppdatert 4. september 2013 kl 10.03
annonse
Relaterte artikler
annonse

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen