Direktoratet for naturforvaltning (DN) kommer nå med en ny og bedre løsning for å få oversikt over inngrepsfrie naturområder i Norge. Kartet viser områder som i 2008 var inngrepsfrie, og hvilke tap av områder som har skjedd siden 1988.
– Det er også enkelt å velge kartutsnitt og å zoome ut og inn. Derfor er det blitt lettere enn før å studere inngrepsstatus for et konkret område av landet, sier seniorrådgiver Ole T. Nyvoll i DN.

Du får også mulighet til å beregne konsekvensene av et planlagt inngrep hvis det er i nærheten av inngrepsfri natur. Du kan tegne inn inngrepet og få tilsendt en rapport på epost der før- og etter-situasjonen vises, og tall som viser hvor store områder med inngrepsfri natur som eventuelt vil gå tapt.

Se kartfunksjonen her. 

Inngrepsfri natur er områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre, tekniske inngrep, som for eksempel veier, større kraftledninger, jernbane og vannkraftmagasin, ifølge DN. På grunn av ny utbygging blir det stadig mindre igjen av denne naturen.

I løpet av 2013 skal status for inngrepsfri natur oppdateres. Det vil da komme frem hvordan arealene som utgjør inngrepsfri natur har utviklet seg i hver enkelt kommune siden 2008.

LES OGSÅ: Hvorfor skal vi øde norsk natur?

LES OGSÅ: Hvem er alle?