Han påpeker at mange av hyttene enten leies av Turistforeningen, eller overtar eller kjøper hytter brukt, for å opprettholde rutenettet mellom hyttene. 

– Da er stilen gitt og den er mangslungen byggestil. Vi driver på steder hvor det er vanskelig å få lov til å bygge hytter, og bra er det. Det som er viktig for oss er hytter som er mulige å drifte, med minst mulig miljøbelastning, sier Stoll.