Miljødirektoratet utvikler nå en kommunikasjonsstrategi for nasjonalparkene som ledd i markedsføringen av Norge som bærekraftig reisemål. Fokuset er samarbeid mellom naturforvaltningen og lokale interesser for verdiskaping. Til dette gir regjeringen fem millioner kroner.

Nasjonalparksenter og de andre naturinformasjonssenterne er også viktige i dette arbeidet, og regjeringen vil derfor gi ti millioner til utstillinger, informasjonsarbeid og autorisering av nye senter. Dermed kommer det også ti millioner kroner til nye naturrettlederstillinger ved nasjonalparksenterne.

– Vi har veldig god erfaring med naturrettlederne fra villreinsenterne og rovviltsenterne, og jeg er glad for at ordningen nå også vil omfatte nasjonalparksenter, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i en pressemelding. 

Les også: forbudt etter 9/9?