Det var ukjent for 1500-tallets oppdagere at lever fra isbjørn inneholdt store mengder A-vitamin som kunne være giftig, og dødelig i store doser. 

Hadde man tidligere også visst  at C-vitamin var en glimrende kur mot skjørbuk, ville mange flere overlevd fortidens polarekspedisjoner og overvintringer.