Fra Gjendebu (995 moh.) går du sørvestover på DNT-sti i retning Veslådalen, og i stidelet til Fondsbu følger du merking til Torfinnsbu på sommerbro over elva Veslåe. Derfra venter stigningen opp skråningen i Svartdalen. Her går du gjennom en skog som vokser på et tjukt morenedekke etter siste istid. 

Ved skoggrensen ser du dette tydelig hvis du går ut på kanten mot elva fra Svartdalen. Her har elva med voldsom fart og stor kraft gravd seg dypt ned i morenemassen.