Du kjenner deg nok igjen. Lunta blir stadig kortere, samtidig som blodsukker og overskudd stadig synker.

En gretten side av deg kommer til syne, og du lar deg lettere irritere over ting du vanligvis ville latt passere. Enda verre blir det om flere i turfølget har det likedan. Og så renner begeret over...