«Mennesket har kjempet mot mørket til alle tider – men er det snart lyst nok?» Der har du essensen i Sigri Sandsbergs siste bokprosjekt – utspilt over fem ensomme døgn på Finse med vinternatta som stupmørk ramme for forfatterens omfattende svar. 

Plottet er en gjenganger i morderne, norsk sakprosa: