Det er flere grunner til at føtter og tær er så utsatt i kulda. For det første er varmetapet fra disse kroppsdelene stort.

En viktig grunn til dette er at de har stor overflate i forhold til volum. Ikke minst gjelder dette tærne.