En person som går til fots i ulendt terreng er selvsagt en kompleks situasjon hvor det er vanskelig å beregne energiforbruk eksakt.

Men vitenskapen har gjort en del for å finne ut hvordan vi beveger oss mest mulig effektiv i terrenget.