Det har lenge vært kjent at lufttemperaturen i seg selv ikke gir et godt nok bilde av de klimatiske forholdene man møter ute.

Man har derfor jobbet mot en modell som gir et realistisk bilde av faren for forfrysninger og nedkjøling siden før andre verdenskrig.