Mange turfolk er ukomfortable med multifuelbrenneren og det er primært to årsaker til det.

For det første kan oppstartsprosedyren, med forvarming og mulighet for høye, gule flammer oppfattes som komplisert og skremmende.