Gull er kanskje ikke i tankene dine, når du er på skogs- eller fjelltur. Men en bekk eller elv du passerer på turen, kan inneholde gull uten at du vet det. Det høres helt utrolig ut, ikke sant?  Det vanligste for hobbyletere er derfor å lete etter gull i løsmasser, for eksempel ved å vaske sand og grus i bekker og elver. Siden gull veier 19,3 ganger mer enn vann, så trenger du bare å fylle en liters melkekartong. Da har du 19.3 kilo gull, og med en gullpris på over 300 kroner for ett gram. Klarer du det, vil melkekartongen ha en verdi på over 3 millioner kroner.  

— Gull i løsmasser kommer fra forskjellige bergarter. Derfor kan du finne små mengder av gull i grus og sand fra nedmalt stein, eller gammel morenesand som brukes til fyllmasse. Er du heldigkan det finnes på gårdsplasser og i sandkasser også, forteller Jan Sverre Sandstad fra Norges Geologiske Undersøkelse (NGU).