Villrein ga turavslag

Tindevegleder Tor Olav Naalsund får ikke guide rundt Snøhetta. Årsaken er villreinstammen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Samtidig får Turistforeningen ha organiserte turer i samme område. Rådet som har behandlet søknaden innrømmer at avslaget kan føles urimelig.

Sist oppdatert: 20. april 2009 kl 10.33
Villrein. Foto: Pål Hermansen
Villrein. Foto: Pål Hermansen
Lesetid: 3 minutter

Begrunnelsen tindeveglederen fikk for avslaget fra Dovrefjellrådet var hensynet til villreinen og et ønske om minst mulig ferdsel i området på østsiden av Snøhetta. 
– Jeg søkte om å kunne organisere mellom to og fire guidede turer med maksimalt åtte personer i dette området. Det er et lite antall og ferdselen vår ville vært skånsom. Jeg trodde villreinen i dette tidsrommet sto i et annet område, men Dovrefjellrådet begrunnet avslaget med at den har flyttet seg. I lys av det har jeg ingen problemer med å godta avslaget, sier Naalsund. 

I verneforskriftene til nasjonalparken på grensen mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal heter det at det må være gitt løyve for organiserte turer av kommersielle aktører. Samtidig kan frivillige organisasjoner som Turistforeningen (DNT) fritt arrangere fellesturer i området. 

– Det er verdt å problematisere rundt dette, for Turistforeningen står i en særklasse. Villrein på vinterbeite er likegyldig til hvem som forstyrrer den, sier tindeveglederen som i søknaden skrev at han ønsket å arrangere fjellskiturer over flere dager.
Også i avslaget fra Dovrefjellrådet ble dette påpekt, og rådet skrev at det ”ut fra en ren likhetsbetraktning kan føles urimelig”.
– Vernebestemmelsene er ikke nødvendigvis helt logiske i forhold til verneformålet. De åpner for endel ting som isolert sett er i strid med formålet. Det er nå likevel slik de er, og som forvaltningen må forholde seg til, sier sekereteriatsleder og naturforvalter Carl S. Bjurstedt i Dovrefjellsrådet.
Årsaken til at Turistforeninger har forrang i området begrunnes med at dette representerer en tradisjonelt, enkelt friluftsliv.
– På hvilken måte ville Tor Olav Naalsunds turer vært annerledes enn disse?
– Først og fremst ville det tatt folk inn i området. Det ville økt forstyrrelsen for villrein, hevder Bjurstedt.
– Det er bare få år siden Forsvaret hadde skytefelt på Dovre. Tror du ikke folk vil oppfatte det rart at det nå skal være forbud mot turene til Tor Olav Naalsund?
 – Poenget med tilbakeføringen av skytefeltet er jo å gjøre forholdene bedre for reinen.  De fleste vet ikke at reinen oppfatter folk mer skremmende enn skyting, fly og kjøretøy. Når skytefeltet nå blir mer tilgjengelig for friluftsliv er ikke det nødvendivis bedre for reinen, forklarer Bjurstredt.

I den siste utgaven av UTE har Janne Sollie, direktør i Direktoratet for naturforvaltning (DirNat) en kronikk der hun redegjør for vernebestemmelsene i norske nasjonalparker. I kronikken skriver hun at DirNat skal ”legge forholdene til rette for at vi også skal ha et friluftsliv som åpner for nye aktiviteter”. På spørsmål fra UTE om ikke dette avslaget nettopp beviser det motsatte og kan føles urimelig ut fra DNTs mulighet til å drive aktivitet, svarer Solli. 
– Dette er en sak det er vanskelig for oss å kommentere, ettersom det er DirNat som skal behandle en eventuell klage på Dovrefjellrådets avgjørelse. En slik klage fortjener best mulig behandling hvis den kommer, og vi ønsker derfor ikke å kommentere denne enkeltsaken nå.

Les hva UTE mener om saken her. 

Publisert 20. april 2009 kl 10.33
Sist oppdatert 20. april 2009 kl 10.33
annonse
Relaterte artikler
annonse

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen