Miljøgiften PFOA har blitt mye brukt i skallbekledning. Men den blir forbudt i Norge fra 1. juni 2014 fordi forskning viser at giften er linket til fedme og kreft.

I et brev til Miljødirektoratet skriver Sportsbransjen AS at de ønsker unntak for loven for visse idretter, med denne begrunnelsen:
«Produkter som benyttes i ekstrem offshore racing og ekstrem fjellklatring vil kreve så høye beskyttelsesnivå at det ikke kan leveres alternative produkter som gir tilstrekkelig beskyttelse.»
Bransjen mener altså at det ikke finnes gode nok plagg for disse aktivitetene uten bruk av miljøgiften.

– Hvem sier dette?

 – Hva er egentlig «ekstrem fjellklatring»? Jeg har aldri hørt det begrepet før. Hvem er det som hevder at de ikke vil være i stand til å utøve sin sport med mindre det er miljøgifter i plaggene, spør Stein P. Aasheim.
Administrerende direktør i Sportsbransjen AS, Bård Kristiansen, står som en av avsenderne på brevet. Han svarer slik på kritikken:
– Vår informasjon kommer fra klesprodusentene, som mener beskyttelsegraden vil være dårligere med klær uten PFOA.
– Er det slik at man ikke kan klatre hardt uten PFOA i klærne?
– Det tør jeg ikke uttale meg om. Som sagt kommer vår informasjon fra klesprodusentere, sier Kristiansen.

Fri Flyt har vært i kontakt med en rekke norske klesprodusenter. Ingen ønsker å kommentere unntakskravet.
Mesteparten av high-end-skallbekledningen som er på vei ut på markedet for 2014 er uten PFOA – og ut fra det Sportsbransjen skriver i sitt brev altså uegnet til «ekstrem klatring».

– Er det slik at «vanlige» fjellklatrere greier seg fint med klesplagg uten miljøgifter, mens «ekstreme» fjellklatrere er avhengig av et miljøgiftbasert «beskyttelsesnivå», spør Aasheim retorisk.

– Det vil bli klatret hardt uansett

 Aasheim stiller seg undrende til hele problemstillingen.

– Det er ingen menneskerett verken å kjøre om kapp i raske båter eller drive med ekstrem fjellklatring, hvordan man nå enn definerer begrepet. Jeg vil si det så enkelt, at fritidsysler som forutsetter bruk av en miljøgift som PFOA, de har ikke livets rett. Dette sagt i trygg visshet om at det kommer til å bli bedrevet mye ekstrem fjellklatring også etter PFOA-ens tid – på samme vis som det foregikk ganske heftige ting i fjellet også før skallbekledning innsatt med miljøgift, sier Aasheim.

– Kristiansen, har idretter som krever PFOA livets rett?

– Det er et godt poeng. Men husk at Miljødirektoratet har unntatt arbeidstøy fra loven. Hvis alternativene til PFOA er like bra, hvorfor har da arbeidstøy fått unntak, spør Kristiansen.