Den svenske Naturskyddsföreningen har 203.000 medlemmer. Danmarks Naturfredningsforening har 125.000 medlemmer. Norges Naturvernforbund består av 20.346 medlemmer – og har i alle år vært størst i den norske natur- og miljøvernbevegelsen.

Medlemstallet hos den norske jubilanten er halvert på 25 år. Og selv om pilene nå peker oppover igjen, har Naturvernforbundet de siste årene brukt lite krefter på medlemsverving og mer på miljøpolitisk arbeid. Med rundt 100 aktive fylkes- og lokallag er både innflytelse og gjennomslagskraft større enn medlemstallet skulle tilsi.