Kan bli nasjonalpark i Østmarka

Etter at Østmarkas venner før jul tok initiativtil å verne Østmarka, ønsker byrådet i Oslo nå en nasjonalpark i den populæra Oslomarka. – Nærheten og stadig mer bruk av marka er viktig for etableringen av en nasjonalpark, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H). 

Sist oppdatert 1. februar 2013 kl 18.33

Oslo kommune har arbeidet over en tid med planene om nasjonalpark i Østmarka. Formålet med etableringen er å ta vare på naturverdier, rekreasjon og friluftsliv. Det betyr at dagens turveier og løypetraseer opprettholdes samtidig som det legges til rette for fremtidig bruk av marka.
– Dette er et unikt bynært skogsområde med stor verneverdi. Østmarkas indre deler er det eneste skogsområdet på Østlandet som er så uberørt og har så store verneverdier at det egner seg som nasjonalpark. Området har en naturtype som ikke er vernet andre steder i landet, sier byråd for miljø og samferdsel, Ola Elvestuen (V).

Byrådet mener en nasjonalpark vil føre til at området får høyere status og mer oppmerksomhet enn i dag. Idag bruker halvparten av Oslos befolkning Østmarka, og bruken er økende. 

Forslaget til nasjonalpark i Østmarka, som legges frem for miljøverndepartementet, omfatter et areal på totalt ca 60 km2. Av dette eier Oslo kommune om lag 30 km2, Ski og Enebakk om lag 5 km2 hver mens ca. 20 km2 er privat grunn. 

Forslagsstillerne bak nasjonalparken, Østmarkas Venner, legger stor vekt på at nasjonalparken skal være en brukspark. Hovedmålet skal være rekreasjon, friluftsliv og økoturisme.

Publisert 1. februar 2013 kl 18.33
Sist oppdatert 1. februar 2013 kl 18.33
Relaterte artikler
reinheim dovrefjell
Villrein-tiltak på Dovre

Vil rive DNT Reinheim

hardangervidda med fjellski
Villrein-tiltak på Hardangervidda

Frykter tiden renner ut for villreinen

demonstranter finansdepartementet
Demonstrasjon mot vindkraft på Fosen

Det blåser på Fosen, men det stormer i Oslo

huldretorvmose
Bidrar til å holde jordkloden kald

torvmosens fantastiske egenskaper

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo | Tlf: 21 95 14 20

Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Nyhetssjef: David Andresen Vesteng  | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen | Daglig leder: Anne Julie Saue