Kampen om motorisert ferdsel

Årets vinter kan bli den siste uten snøskutere i store deler av fjellheimen. I disse dager tar politikerne stilling til foreslåtte endringer i loven om motorisert ferdsel i utmark.

Sist oppdatert: 8. mars 2013 kl 23.45
Foto: Sandra Lappegard
Foto: Sandra Lappegard
Lesetid: 2 minutter

Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet, Friluftslivets Fellesorganisasjon, Norskog og Norges jeger- og fiskeforbund går sammen i et felles opprop om motorisert ferdsel i utmark. Oppropet er sendt til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i forbindelse med forslag om endring i § 3 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, som ligger til behandling i Stortinget. Forslaget fra Frp og Høyre går ut på å gi kommunene større frihet når det gjelder håndteringen av regelverket.

Se lovforslaget her

Organisasjonene som er med på oppropet er i mot lovforslaget, og ønsker et restriktivt regelverk for motorisert ferdsel i utmark, men et bedre regelverk for de som bruker snøskuter til allmennyttige formål. 
– Bruk av snøskuter ved næringskjøring og andre allmennyttige formål er utvilsomt fornuftig. I oppropet foreslår vi å gjøre regelverket bedre for dem som skal bruke snøskuter til disse formålene, sier Kjartan Askim, fagsjef i Den Norske Turistforening. – Jeg både håper og tror at dette er en løsning det kan være bred enighet om, fortsetter han.

Organisasjonene, som representerer 750.000 medlemskap, ønsker en streng regulering av snøskuter og ATV også i framtiden.

– Vi som har undertegnet oppropet representerer et stort mangfold av interesser, fra skog- og utmarkseiere, bønder og næringsdrivende, til friluftsfolk, jegere og andre brukere av norsk natur, samt natur- og miljøinteresser, forklarer Askim. 

Flere har engasjert seg i debatten, blant annet eventyrer Stein P. Aasheim. I et leserinnlegg i Finnmark Dagblad, slakter han Porsanger kommunes tilrettelegging for skuterkjøring i naturen. Han reagerer på at Porsanger kommune har satt av to millioner til å utbedre skuterløyper, «sånn at folk trives når de drar på tur», som ordfører Knut Roger Hanssen har uttalt i lokalavisen Ságat.
Aasheim kaller utviklingen i Porsanger et skrekkeksempel på hva som kan skje hvis kommunene får større råderett over motorisert ferdsel i utmark.

Stortinget behandler saken 21. mars.

Publisert 8. mars 2013 kl 23.45
Sist oppdatert 8. mars 2013 kl 23.45
annonse
Relaterte artikler
annonse

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen