Seminaret har til hensikt å gi mennesker med ulike tilnærminger og holdninger til natur og naturforståelse en møteplass for utveksling av ideer. Ved å skape et tverrfaglig forum blir forskjellige sider ved forholdet mellom natur og kultur belyst, og de spørsmål om verdier og forvaltning dette reiser.
– Med deltakelse fra offentlig og privat sektor så vel som fra ulike organisasjoner, håper vi å bidra til en vårløsning for en kultur som er frosset fast på kollisjonskurs med naturen, er målet til arrangørene.

Naturfilosofisk seminar utgjør en seminarrekke med årlige møter. Bidragene fra de første fem årene er blitt publisert i «Naturfilosofisk årbok». Det første møtet ble avholdt på Turtagrø høsten 1995, og arrangør av seminaret er styret i stiftelsen Naturfilosofisk seminar. 
Styringsgruppen for dette seminaret består av Øystein Dahle, Sverre Sivertsen, Sigmund Hågvar, Oddvin Lund, Nils Faarlund, Hans Kolstad, Anne Mari Aamelfot Hjelle og John Riise.

LES OGSÅ: Hvorfor skal vi øde norsk natur? Kronikk av Nils Faarlund

 

PROGRAM

Kl. 10.10 – 10.35       Hans Kolstad: Må velferd gå på bekostning av naturen? Om hvorledes vår

                                  verdiorientering styrer våre handlinger 
 Kl. 11.00 – 11.25       Vidar Lindefjeld: Norsk elektrisitetsutbygging og vindkraften; Miljøidealisme, 
                                  marked eller politisk handlingslammelse? 

Kl. 12.00 – 12.25       Helga Pedersen, Arbeiderpartiet: APs verdigrunnlag og følgene for naturvern

                                  og vårt forbruk av natur.

Kl. 13.00 – 13.30       Lunsj

Kl. 13.30 – 13.55       Sigmund Hågvar: Det tapte landskapet: Hva gjør det med oss?

Kl. 14.15 – 14.40       Øystein Dahle: Hva gjør naturen med oss og hva gjør vi med naturen?

Kl. 15.00 – 15.25       Arne Johan Vetlesen: Når naturen blir abstrakt for oss - hva da?

Avsluttende kommentar ved Nils Faarlund.

Meld deg på her!