Hvert år søker ulike bevaringsprosjekter EOCA om midler til et bestemt prosjekt som skal bevare en truet art eller habitat, og som har en link til utendørsbrukeren. I år har de fått inn 55 søknader om støtte, og EOCA har laget en liste over de beste. Nå blir alle bedt om å stemme på de prosjektene de mener er de som best fortjener finansiering. Prosjektene er delt inn i tre kategorier: alpine prosjekter, utendørs prosjekter og naturprosjekter.

Prosjektet med flest stemmer i hver kategori vil motta finansiering på opp til 30.000 euro fra EOCA.
På bare 6 år har EOCA til sammen finansiert 46 prosjekter i 27 forskjellige land.

Her kan du lese mer om prosjektene og avgi din stemme

Her er tidspunktene du kan stemme:
Alpine Kategori: Alpin (Tyskland) 14 til 28 mars
Utendørs Kategori: TGO (UK), Norr (Tyskland),LIFT / Bike & Trekking / Sport Partner (Nederland) 14 til 28 mars
Natur Kategori: National Geographic Tyskland 22 mars til 12 april.

Den europeiske Outdoor Conservation Association er et initiativ fra den europeiske utendørs industrien med sikte på å beskytte ville områder.
Organsiasjonen er laget for å utnytte kraften som utendørsindustrien har, og for å skaffe penger til å donere til grasrotas bevaringsgrupper. EOCA er finansiert av medlemskap innen utendørsindustrien. 100% av medlemskontingent går til å støtte prosjekter. Medlemskap er åpent for alle som kan vise et engasjement i utendørsbransjen.
For å finne ut mer kan du gå til www.outdoorconservation.eu