– Stor ferdsel kan være en utfordring for den mest sårbare naturen, fugler og dyr, sier direktør Morten Kjørstad i Statens naturoppsyn.

Nå starter hekketida for flere millioner par fugler. Langs norskekysten finner vi hekkende sjøfugl på holmer, skjær og i fuglefjell i april.