Regjeringen la onsdag fram et forslag til ny motorferdselslov, som blant annet omfatter utvidet adgang til næringskjøring med snøscooter i alle norske kommuner som ønsker det. 

Det åpnes for snøscootersafari i løype som en del av utmarksnæringen, skriver Senterpartiet i en pressemelding.

Alle kommuner som grenser til Sverige og Finland, kan nå etablere løyper som fører til løypenett i nabolandet. 
I tillegg åpnes det for at 40 kommuner omfattes av en ordning der de gis anledning til å opprette rekreasjonsløyper. Dette gjelder kommuner som ligger i det distriktspolitiske virkeområdet.
Det skal fortsatt tas hensyn til friluftsverdier, dyreliv og vernetiltak. Det vil være forbud mot løyper i enkelte områder.

- Det er bra at flere kan få oppleve naturen på denne måten gjennom kontrollerte og regulerte tiltak. Det er spesielt viktig at det legges opp til en utvidet adgang til rekreasjons- og næringskjøring, men at vi også har fokus på natur og dyreliv, sier Senterpartiets parlamentariske leder Lars Peder Brekk

NTB