Selv om du kommer inn i et driv, kan være mange hindre på veien uten at de nødvendigvis er rett foran deg. Men hvis du holder på jevnt og trutt, og kommer dit at det faktisk er ganske motiverende å holde på, oppdager du mer og mer.

Med ett legger du merke til fjellområder på en helt annen måte. Mindre fjell som tidligere var helt uinteressante, vokser fram som spennende muligheter du ikke før har lagt merke til før.