Vi har alltid fått høre at det kan bli vanskelig. Ikke direkte fra Lars Monsen. I forbindelse med biografien om han ble de største mediene prioritert. Så da vendte vi blikket en annen vei. 

Å lage en sak om en generasjon unge friluftsfolk som driver med tur og formidling av det mer eller mindre på heltid, er en idé vi har hatt en stund. Alle vi har snakket med forteller at han har lært dem noe, på hvert sitt vis. Han var tidlig ute med å vende kameraet mot seg selv mens han var på tur. Han har en tv-suksess som rommer alt fra turer med håndholdt kamera, til et team på 60 personer, et tonn med utstyr – og folk som var med og gikk. Selv om Lars Monsen har deltatt i ekstreme hundekjøringskonkurranser som Iditarod og Femundsløpet, assosieres han oftest med det såkalte primitive, enkle friluftslivet.