Turismen til Norge er i sterk vekst, og turistene strømmer til Norge fra alle verdenshjørner. Dette er en fantastisk mulighet for Norge, markedsføringen har vært vellykket og mange i reiselivsnæringen opplever gode tider. Det har vært et skifte blant turistene som kommer til Norge: Før var de passive tilskuere til vår gudegitte natur, nå ønsker de aktive opplevelser, alt fra enklere tilrettelagte vandreturer til mer adrenalindrevende opplevelser som basehopping og randonnèe. Samtidig har nasjonalparkene fått en egen merkevarestrategi, og åpnes i større grad for ulike aktiviteter.

Alt dette gir oss fantastiske muligheter for å etablere Norge som et naturbasert reisemål i verdensklasse, men det gir oss samtidig noen utfordringer som er helt nye for Norge. Veksten vi nå opplever er bra for Norge, for norsk reiseliv og reiselivsnæringen. Hvem hadde forutsett at Trolltunga, som hadde 1000 besøkende i 2009, skulle se nesten 90.000 besøkende i 2016? Eller at det skulle bli så populært å gå til Preikestolen at de i år har hatt nesten 300.000 besøkende, og venter langt flere neste år? Det er vanskelig å forutse en slik formidabel utvikling. Samarbeid mellom Fjord Norge, destinasjonsselskapene og Innovasjon Norge har skapt en interesse for og en etterspørsel etter disse ikonene, og sosiale medier og selfie-trenden har hatt en selvforsterkende effekt. 

Annonse

Alle vil til Lofoten – hvem rydder?

Et økende antall besøkende i norsk natur kan føre til økt slitasje og sette eksisterende infrastruktur under press. Så er det også en kjensgjerning at mange av våre gjester ikke er født med vandrestøvler eller ski på beina, og har derfor ikke forutsetninger eller erfaring med naturen som opplevelsesarena. Dette gjør at vi må ta noen grep nå for fortsatt å kunne forsvare Merkevaren Norge, «Powered by Nature». Vi er opptatt av at beslutninger er tatt på bakgrunn av kunnskap. Vi utfordrer derfor forsknings- og utviklingsmiljøene til å se på både de mulighetene som ligger i økt antall, men også de utfordringer det fører med seg. Forskningsprosjektet BIOTOUR i regi av NMBU er et godt utgangspunkt.

Vi tror at samarbeid mellom ulike næringer og forvaltningsnivåer er veien å gå. Et eksempel er det initiativet Miljødirektoratet og Innovasjon Norge sammen med NHO reiseliv og DNT nylig tok med å samle de mest aktuelle miljøene nasjonalt. Målet for møtet var å avklare roller og ansvar i forhold til de ulike utfordringene vi som reiselivsnasjon står ovenfor for å sikre en bærekraftig utvikling av naturattraksjonene våre. Både reiseliv, myndigheter, forvaltning, redningstjeneste, friluftsliv, kommuner og fylkeskommuner var representert på møtet som diskuterte åtte aktuelle temaer; beredskap (ulykker, sikkerhet, redningsaksjoner osv.), næringsutvikling (støtte gründere, skape arbeidsplasser, etablere og drive bedrifter osv.), fysisk infrastruktur (avfall, toaletter, parkering, skilting, merking osv.), kommunikasjon (informasjon, markedsføring til ulike målgrupper via ulike kanaler osv.), vertskap og service (overnatting, bespisning, guiding, transport osv.), naturforvaltning (ivareta naturens interesser, oppsyn osv.), lover, forskrifter, reguleringer (foreslå, vedta, ivareta osv.) og «Det som ikke passer inn i de andre 7 over». Det nasjonale forumet er nå etablert, med tydelige forslag til roller, og det vil jobbes videre med oppgavene.

For vi snakker her om oppgaver og tiltak som angår oss alle. På nasjonalt, regionalt og lokalt nivå må det brettes opp ermer og alle må ta i et tak. Sikkerhet og beredskap må vi alle bidra til, gjennom god informasjon og godt vertskap. Noen er på scenen, og redder turister ned fra fjellet, mens vi andre er bak scenen og må gi god og riktig informasjon. Hensiktsmessig og god infrastruktur må etableres, slik at sanitære forhold, avfallshåndtering og parkering står i forhold til besøksantallet. Vi har alle et ansvar for at de som kommer hit får gode opplevelser, og kommer trygt tilbake.

Vi har et felles ansvar for at naturen vår ikke forringes av en økt strøm av utforskere i naturen. Vi har tro på å legge til rette på de stedene med størst besøk, slik at disse attraksjonene kan bli nasjonale ikoner med godstandard og infrastruktur. Forslaget om å etablere Nasjonale turiststier applauderes, og det er gledelig at ideen har fått egen post på statsbudsjettet for 2017. Dette er en svært god start. Vi mener at ved å øke tilretteleggingen i enkelte områder så vil man kunne styre ferdselen bedre, og dermed vil de som er ute etter urørt og vill natur fremdeles ha mer enn nok plass å boltre seg på. Gjennom nasjonal standard for skilting og merking av stier, korte «car walks» a la Tverrfjellet, god beredskap og ikke minst god informasjon til turistene før, under og etter reisen, tror vi mange uhell og redninger kan unngås.

Samtidig ligger det også en mulighet i å kunne øke den lokale verdiskapingen ved å tilby guiding og naturveiledning. Reiselivet må utnytte denne fantastiske muligheten til å lage gode opplevelsesprodukter av høy kvalitet, som gir god verdi for alle; både tilreisende og fastboende. En god guide kan gjøre en dårlig dag til en fantastisk opplevelse, og en tøff tur i vanskelig terreng til en trygg tur i spektakulære omgivelser.

«En god guide kan gjøre en dårlig dag til en fantastisk opplevelse, og en tøff tur i vanskelig terreng til en trygg tur i spektakulære omgivelser.»

Innovasjon Norge og Visitnorway er bevisst vårt ansvar som nasjonal markedsfører og informasjonskanal. Arbeidet med dette er viktig, og vi vil styrke dette i tiden som kommer. Sikkerhetsinformasjon og kommunikasjonen rundt trygge og gode opplevelser er lett tilgjengelig på Visitnorway, hos landsdelsselskapene og destinasjonene, men vi ser samtidig at informasjon ikke alltid blir fulgt av de tilreisende. Ofte på grunn av

Innovasjon Norges oppgave er å bidra til økt verdiskaping for norsk næringsliv. Vi skal gjøre det lett å velge Norge, men samtidig være tydelige på at norsk natur er sårbar og vi skal ikke skjære over den greina vi sitter på. 

«Tourism is like fire: you can cook your dinner on it, but if you are not careful, it will burn your house down.» 

Det meste av innholdet i UTE er laget av og for friluftsfolk, for å lære og gjøre hverandre flinkere på tur i naturen. I en rekke kronikker har vi satt søkelys på utfordringene som følger med økt interesse for naturbasert turisme. Har du noe på hjertet og vil bidra i debatten? Jobber du med eller forsker på naturbasert reiseliv og friluftsliv og har innspill til dette temaet eller andre? Send oss en e-post merket den med kronikk/debatt til redaksjon@utemagasinet.no    

SLIK BLIR DU SPORLØS

Skjermbilde 2017-01-04 kl. 11.41.42
Skjermbilde 2017-01-04 kl. 11.41.42

Kronikk

Audun-Pettersen-INI-0890

Audun Pettersen, leder for bærekraftig reiseliv. Innovasjon Norge  

Haaken-Christensen-INI-0985

Haaken Christensen, fagspesialist i naturbasert reiseliv, Innovasjon Norge