Det var den gong då fossekallens tonar dansa i Lysebotn, sumarnatta lang. Fjorden stilna, og lysna til songen.

Det var lengje før duren, den uavlatelege duren. Duren, duren, duren av kraftverk. Duren den durar og folk er vande den no, mon tru om tida er inne for ei vindmølle?