Norges Padleforbund har etablert et kurssystem for padlere som heter våttkort

Kursene underbefatter padlegrenene havkajakk, kajakk på flattvann, elvekajakk, polo, surfski og elvekajakk.