Vår padleekspert Kristoffer Vandbakk viser deg flere redningsteknikker du kan bruke fra kajakken.
I første film kan du lære deg selvredning på fem ulike måter; Cowboy selvredning, cowgirl selvredning, stigen egenredning, svømmer-assistert hælredning, og egenredning ved hjelp av rulling.

Annonse

Kameratredning er lurt å kunne, her kan du lære deg hæltak, assistert cowboyredning, egenredning ved hjelp av medpadlers kajakk og T-redning. 

Kameratredning med cowboyredning, kameratredning med hæltak, kameratredning med baklengs inngang, og stigen. kan gjøres på flere måter, her er noen til: